Partners & Klanten

KnowH2O – onze partners:

KWR Watercycle Research Institute (www.kwrwater.nl)

Deltares (www.deltares.nl)

Moisture Matters (www.moisture-matters.nl)

StellaSpark (www.stellaspark.com)

FWE (www.ecohydrologie.nl)

FutureWater (www.futurewater.nl)

De Bakelse Stroom (www.debakelsestroom.nl)

Hoefsloot Spatial Solutions (www.hoefsloot.com)

Avallo Advies (www.avallo.nl)

Prins Land, Water & Food (www.landwaterfood.com)

 

Een aantal van onze klanten:

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Limburg

Hoogheemraadschap van Rijnland

Provincie Noord-Brabant

Provincie Zeeland

Provincie Gelderland

Rijkswaterstaat

RVO-Partners voor Water

Netherlands Water Partnership (NWP)

Informatie Huis Water (IHW)

Veenweiden Innovatie Centrum (VIC)

 

We zijn lid en erelid van de Nederlandse Hydrologische Vereniging NHV (est. 1990).