Verbinding in Water

Waterbeheer is ook mensenwerk. De collega’s bij de afdeling beleid werken met adviseurs samen, alsmede met de medewerkers in de buitendienst. Een hydroloog werkt nauw samen met een ecoloog om zaken die de EU-Kader Richtlijn Water (KRW) betreffen helder in kaart te brengen. De modelleur zoekt de GIS-ICT collega op om informatie te stroomlijnen, zowel voor modelinvoer als ter verwerking van resultaten.

Tijdens een training maakten we kennis met de volgende uitspraak: ‘alleen ga je sneller, samen kom je echt verder’. Das belangrijk, samen verder komen en vooruit gaan als resultaat van teamwerk. Via onze werkwijze brengen we verbinding tot stand.

KnowH2OCARTOONverbindingNL