Droogte zandgebieden Nederland: eindrapport aangeboden aan demissionair minister Visser

Droogte in de Zandgebieden van Nederland in 2018-2019: ons eindrapport is in de Stuurgroep Water op 15 december 2021 aangeboden aan demissionair minister Barbara Visser van MinIenW. KnowH2O heeft als projectleider van een team samen met KWR, Deltares, Flip Witte Ecohydrologie, WUR-SLM en Hoefsloot Spatial Solutions hieraan met succes gewerkt. De aanbieding van ons eindrapport aan de demissionair minister is voor ons een mooie mijlpaal en markering waaruit blijkt dat we relevant en bruikbaar werk hebben geleverd voor landbouw, natuur en de waterhuishouding van het Nederlandse zandgebied. We danken onze opdrachtgevers en hopen met hen dat onze analyse en bevindingen opvolging krijgen in de beleidspraktijk en buiten in het veld. Want actie ondernemen vinden we nodig en urgent, om tijdig voorbereid te zijn tegen volgende perioden van droog weer. Naast het eindrapport hebben we in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers een verhaallijn en een presentatie gemaakt. Alle documenten en de actuele hydrologische situatie buiten zijn te vinden op www.droogteportaal.nl.We houden het bodem-water-systeem buiten in de gaten. U kunt met ons meekijken. KnowH2O werkt samen met onze partners aan relevante thema’s voor een betere waterhuishouding van Nederland.

Zie ook:

https://www.ipo.nl/nieuws/daadkracht-geld-en-structurele-maatregelen-nodig-in-strijd-tegen-droogte/

https://www.uvw.nl/structurele-acties-nodig-in-strijd-tegen-droogte/