Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) en sub-irrigatie Haaksbergen: seizoen 2016

TEST

Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) en sub-irrigatie te Haaksbergen met RWZI-effluent: seizoen 2016 draait volop. Het natte weer van juni jl. en hagel heeft tot landbouw-schade geleid in delen van Nederland, maar de snijmaïs op het KAD-perceel Haaksbergen staat er goed bij. Hier en daar beschadigde bladeren door de hagel, en een natte plek waar geen drainage aanwezig is. Op 18 juli jl. een velddag gehad samen met Ruud Bartholomeus/KWR. Monsters genomen van het bodemvocht via rhizons en van grondwater in de verzadigde zone via meervoudige verticale filters. Filtreren in het mobiele laboratorium (!) en dan de koelbox in. Loggers uitgelezen en waterstanden genoteerd. En dat alles onder een warme zomerzon…

IMG_0587

IMG_1444 IMG_1443