Watersysteemanalyse Groote Molenbeek: CoP AWSA-WQ sessie 28 juni 2016

Op verzoek van Gabriël Zwart van Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) gaan we ondersteuning leveren aan WPM bij de organisatie en uitvoering van een werksessie van de Community of Practice (CoP) Watersysteemanalyse (WSA), te houden op 28 juni 2016. Deze wordt ondersteund door STOWA-Adviesgroep WSA-Werkgroep Waterkwaliteit (WQ) en is relevant in het kader van het Lumbricus-programma.

We gaan het thema ‘Nutriëntenstromen in een vrij afwaterend gebied’ bij de hand nemen binnen het stroomgebied van de Groote Molenbeek. Hiervoor hebben we vrachtberekeningen en massabalansen nodig van water, stikstof en fosfor. Als we weten welke N- en P-bronnen bijdragen aan de stofbelasting van de beek en langs welke route deze belasting plaatsvindt, dan kunnen we daarna beoordelen welke maatregelen welke bron en welke route beïnvloeden. Daarnaast kunnen we op basis van het cijfermateriaal voor de beek en vrachtberekeningen voor de Maas beoordelen in welke mate via afwenteling de beek bijdraagt aan de nutriëntenhuishouding van de Maas. Zo ontstaan twee groepen vragen, die we in de CoP-werksessie willen gaan beantwoorden.

  1. Waar zijn maatregelen voor emissiereductie van nutriënten in het stroomgebied van de Groote Molenbeek het meest effectief?
  2. Wat is de bijdrage van de Groote Molenbeek aan het nutriëntenprobleem in de Maas?

IMG_9837

 

 

 

 

 

 

 

Groote Molenbeek nabij Sevenum