Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) en hergebruik van rwzi-effluent via subirrigatie

TEST

Onze veldproef met betrekking tot subirrigatie met rwzi-effluent via onze Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) in seizoen 2015 is voorbij. We irrigeerden ongeveer 4 mm/dag sinds 3 juni jl. via het Klimaat Adaptief Drainage (KAD) systeem, de proef stopte op 9 oktober 2015. Volgens het KNMI is het potentieel neerslagtekort in de regio ongeveer 150-180 mm geweest (stand 9 juli 2015). Op diverse dagen hebben we veldwerk gedaan met Ruud Bartholomeus en Gijsbert Cirkel van partner KWR Watercycle Research Institute. We kregen een aantal regenbuien te verwerken. Een foto van de snijmais-planten aan de grond laat zien hoe regenwater dat op de bladeren valt, deels op de grond terechtkomt dichtbij/rondom de planten. Een andere foto laat een deel van ons meetnet op het KAD-perceel zien ter bepaling van de chemische samenstelling van bodemvocht en grondwater. We hebben de subirrigatie proef met succes uitgevoerd, in nauw overleg met de betrokken agrariër en waterschap Vechtstromen (opdrachtgever).

IMG_7846

 

 

 

 

 

 

IMG_7830

IMG_9545