Lumbricus-programma van start

Lumbricus (Latijn voor aardworm) is een gezamenlijk programma van de waterschappen Vechtstromen, Aa en Maas, Drents-Overijsselse Delta en Limburg, Deltares, KWR en WUR Environmental Research, STOWA, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente en Radboud Universiteit, en het MKB met KnowH2O, De Bakelse Stroom, FutureWater, en Louis Bolk Instituut. Voor het programma, bestaande uit diverse samenhangende thema’s en activiteiten, is subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en verkregen. Op 13 december 2016 is het Lumbricus-programma officieel gestart. Momenteel leggen we de laatste hand aan de plannen en de samenwerkingsovereenkomst en bereiden we de officiële startbijeenkomst voor.