Lumbricus-programma officieel van start

Op 11 mei 2017 is in Villa Sonsbeek te Arnhem het Lumbricus-programma officieel gestart. KnowH2O gaat als partner mee aan de slag, op weg naar deugdelijke en robuuste watersystemen in Nederland, die tegen een klimaat-stootje kunnen. Integrale en ook praktische oplossingen zoeken voor waterkwantiteit en -kwaliteit, bodem en water, daar zijn we goed in. Innovatieve ideeën concreet uitwerken, toepassen en monitoring, dat doen we onder andere met KWR en De Bakelse Stroom. We werken aan innovatieve drainagesystemen, sub-irrigatie, watersysteemanalyses en modelberekeningen op perceelniveau en voor het oppervlaktewater. Het Lumbricus-programma 2016-2020 biedt een uitstekende proeftuin voor verdere ontwikkelingen. Daar zetten we ons graag voor in, onze handen zijn uit de mouwen, onze handtekening staat!