SAWAX-stuw met wateraanvoer bij droogte

TEST

Slimme Adaptieve WAterbeheer eXtender (SAWAX)

Ook op het SAWAX-proefveld te Arriën was het de afgelopen tijd droog, net als elders in Nederland. Op 23 juni jl. hebben Jon Mensink/Avallo Advies, Jan van Bakel/De Bakelse Stroom en wij een bezoek gebracht aan het proefveld. De SAWAX-stuw werkt goed en houdt het water op het kavelblok vast (grasland, gemaaid en beweid). We gebruiken akoestische niveaumeters om waterpeilen en grondwaterstanden elke vier uur te meten en vast te leggen. Door het aanhoudende neerslagtekort is het water aan de bovenstroomse kant weggezakt tot beneden het peil in de watergang, die in beheer is bij Waterschap Vechtstromen. We gaan daarom de komende weken de technische installatie van het SAWAX-proefveld uitbreiden met een pomp, om ten tijde van neerslagtekort water te kunnen aanvoeren.

IMG_7788

 

 

 

IMG_7777