TKI-Dotter project | Veldwaarnemingen Lage Raam

Het TKI Dotter-project, uitgevoerd door Deltares, KCIT REC uit Zuid-Korea en KnowH2O, is in volle gang. Deltares heeft recent een nieuwe hyperspectrale camera aangeschaft om vlakdekkende beelden van vegetatie in en langs watergangen in kaart te brengen voor betere onderbouwing van keuzes in beheer en onderhoud. Waterschap Rivierenland heeft als deelnemende eindgebruiker aan het Dotter-project een aantal secties van de Linge ten oosten van Tiel aangewezen als testgebied. Op 1 september jl. is de hyperspectrale camera daar voor het eerst buiten gebruikt in een veldsituatie. Onder zomerse condities op 15 september 2016 zijn opnames van de Lage Raam gemaakt in opdracht van Waterschap Aa en Maas. We hebben metingen gedaan aan het dwarsprofiel, vaste bodem en dikte van de baggerlaag. Het doorzicht is gemeten en er zijn watermonsters genomen. De watervegetatie is à la KRW gekarteerd. Met de hyperspectrale camera zijn opnames gemaakt van het water en de aanwezige waterplanten. Op kantoor werken we binnenkort verder aan onze innovatieve meettechniek.

img_2220

 

img_2309

 

img_2266