Veldwerk sub-irrigatie 2016 KAD-systeem Haaksbergen

TEST

Onder de brandende zon hebben KWR en KnowH2O veldwerk verricht op 13 en 14 september 2016 op het KAD-proefperceel te Haaksbergen voor de sub-irrigatie-proef seizoen 2016. De sub-irrigatie startte op 1 juni 2016. We hebben monsters genomen via rhizons en minifilters van bodemvocht en grondwater, van RWZI-effluent en water in de Bolscher Beek. Ook hebben we dataloggers uitgelezen die verbonden zijn met sensoren voor bodemvocht, met drukopnemers en met EC-meters. Deze variabelen meten we quasi-continu op diverse plekken in het veld. We gaan de data verwerken en gebruiken om te bepalen waar het RWZI-water in het perceel terecht komt, verticaal (bodemvocht-grondwater) en lateraal (bij en tussen de drains), op 6 meetlocaties op het perceel en één naast de beek. Wordt vervolgd.

img_1631 img_1612img_1613
img_1611