Vertical Soil Movement VSM-sensor

KnowH2O werkt samen met Bernard Voortman van Moisture Matters aan continue monitoring van verticale bodembeweging in het veenweidegebied, mede aangespoord door Floris Heuff (TUD; nu werkzaam bij Rijkswaterstaat). Avallo Advies ondersteunt ons bij de installatie van de sensoren, die gefundeerd zijn op het zandpakket onder de veenlaag. We meten de verticale positie van het maaiveld elke 15 minuten. Sinds 4 februari 2020 testen we onze sensor te Zegveld in samenwerking met Gilles Erkens en Sanneke van Asselen van Deltares. De meetresultaten zien er goed uit, wordt vervolgd begin 2022. Voor het project Drukdrainage in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/pilot-drukdrainage/) plaatsten we op 11 januari 2021 na voorbereidend werk twee Vertical Soil Movement (VSM) sensoren. Eén meetlocatie betreft een perceel met drukdrainage en aangepast (hoger) slootpeil, de tweede locatie betreft een nabijgelegen referentieperceel onder huidige praktijksituaties (polderpeil). We volgen ook daar de verticale beweging van de klei-op-veenbodem elk kwartier. In de Alblasserwaard onderzoeken we de verschillen in bodembeweging van klei-op-veen zonder en met drukdrainage, als maatregel ter vermindering van bodemdaling. Wij zijn reeds benieuwd naar de uitkomsten. Als jij dat ook bent, neem dan contact met ons op. KnowH2O voor advies, innovatie en verbinding in water, samen met partners en klanten. Op weg naar een duurzame waterhuishouding van Nederland.