ZON Startbijeenkomst 23 maart 2016: Sub-irrigatie met RWZI-effluent – zoetwaterbron in droge tijden door hergebruik van restwater

Samen met Ruud Bartholomeus/KWR waren we actief op de Startbijeenkomst ‘Wel Goed Water Geven’ van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) op 23 maart 2016. In samenwerking met Waterschap Vechtstromen en de Provincie Overijssel presenteerden we ons project ‘Sub-irrigatie met RWZI-effluent’. Hierbij gebruiken we onze Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) te Haaksbergen om water vast te houden én ondergronds water te infiltreren, sub-irrigatie genaamd. Zo maken we optimaal gebruik van het KAD-systeem. In 2015 hebben we een eerste proef tijdens het groeiseizoen uitgevoerd, in 2016 volgt een tweede seizoen.

Collega Jan van Bakel/De Bakelse Stroom presenteerde de SAWAX-stuw, waarvan recent een promotiefilm beschikbaar is gekomen. Slim waterbeheer op kavelniveau is hiermee binnen handbereik.

Zie ook www.kwrwater.nl , www.debakelsestroom.nl en www.welgoedwatergeven.nl.

IMG_9548

 

IMG_0695