ALV Vereniging WaterForce bij VIC Zegveld

Op 29 mei jl. vond de ALV van Vereniging WaterForce (waterforce.nu) plaats. Gastlocatie was het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) te Zegveld. Het bestuur blikte met aanwezigen terug op het afgelopen jaar. De vergadering boog zich vervolgens over elementen van het communicatieplan van de vereniging. Erik Jansen (Erik Jansen Advies) verzorgde vanuit zijn rol als Innovatiemanager van het VIC een presentatie over het project ‘Sturen met Water’. Na een kort veldbezoek aan percelen met gestuurde onderwaterdrainage (‘drukdrains’) presenteerde KnowH2O het project ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ in de rol als projectleider namens het VIC. Dat project is recent van start gegaan in een deel van de polder Groot-Wilnis Vinkeveen. Voorzitter van de vereniging Marc Balemans sloot de bijeenkomst af, waarna een drankje en maaltijd genuttigd werd @VIC.