EU-project KINDRA | dagvoorzitter workshop

Cliënt: KNGMG, TNO
Partners: –
Periode: 2016
Doel: KINDRA EU-project presenteren en onderzoekslijnen hydrogeologie bepalen

Samenvatting

Kennis over de hydrogeologie van Europa is sterk versnipperd over de 28 EU-lidstaten. De European Federation of Geologists (EFG) heeft daarom het initiatief genomen voor een H2020 EU-project KINDRA, waarin de huidige in Europa aanwezige kennis over hydrogeologie wordt geïnventariseerd en gebundeld in een nieuw ontwikkelde online database. Deze inventarisatie wordt vervolgens gebruikt om, in samenhang met de Kaderrichtlijn Water en de Grondwater Richtlijn, de belangrijke hydrogeologische onderzoeksvragen te identificeren.

In het kader van KINDRA organiseren het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) en de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) een nationale workshop over de huidige kennisstand en toekomstige uitdagingen van het hydrogeologische onderzoek in Nederland. We zijn daarbij te gast in het gebouw van TNO en Deltares aan de Princetonlaan 6 in Utrecht. Het doel van de workshop is het inventariseren van de belangrijkste hydrogeologische onderzoeksvragen in Nederland: de research gaps. Tevens willen we ingaan op de mogelijkheden om de research gaps te overbruggen.