Mogelijkheden van zilte teelt van landbouwgewassen via sub-irrigatie met zout water in gebied Waterdunen te Breskens

Opdrachtgever: Zeeuws Landschap
Partners: WUR-SLM (Daniël van de Craats en Sjoerd van der Zee)
Periode: 2020
Doel: onderzoeken of sub-irrigatie met zout water een geschikte techniek is om de wortelzone te voorzien van water en voldoende zout in een perceel in het gebied Waterdunen om zilte teelt mogelijk te maken

Samenvatting

Het Zeeuws Landschap onderzoekt of zilte teelt mogelijk is in het gebied Waterdunen. Hiervoor is een perceel nodig met brak grondwater en/of bodemvocht. Om deze condities te creëren kan mogelijk sub-irrigatie met zout water worden toegepast op een perceel binnen gebied Waterdunen.

Om de verspreiding van zout water in de ondergrond te simuleren is er een 2D model opgezet. Dit model is opgezet met Hydrus software. Hydrus is een softwarepakket waarmee o.a. (on)verzadigde waterstroming en stoffentransport (in dit geval zout) kunnen worden gesimuleerd in de ondergrond (1D 2D 3D). We gebruiken hier een 2D variant.

De modelopbouw is gebaseerd op een typisch denkbeeldig akkerbouw op klei-perceel binnen het natuurgebied Waterdunen.

Ter aanvulling van de Hydrus-modellen is er een SUTRA-model opgezet. In dit model zijn de effecten van dichtheidsstroming berekend. In samenwerking met Daniël van de Craats en Sjoerd van der Zee (WUR-SLM) hebben we 2D berekeningen kunnen analyseren die rekening houden met dichtheidseffecten op de stroming. Zout water is zwaarder dan zoet water en zout water heeft daarom de eigenschap door en onder het lichtere zoet water te gaan stromen. Zoet water ‘drijft’ uiteindelijk op zout water.