Plausibiliteit SAT-Data werkelijke verdamping (I)

Cliënt: Het Waterschapshuis (HWH), SAT-Waterschappen
Partners: –
Periode: Mei 2014
Doel: Opstellen van een beoordeling van de gegevens over de werkelijke verdamping, gebaseerd op remote sensing informatie (SAT-Data)

Samenvatting

Beoordeling van de SAT-Data is nodig en gewenst om te weten in welke mate de data de werkelijkheid benaderen, en dan met name in welke mate de berekende Eact data de werkelijke verdamping benaderen. Bepaling van de werkelijke verdamping (NHV, 2002) is één van de opgaves van de hydroloog.

De referentie-verdamping Eref als onderdeel van de SAT-Data, is gegeven volgens Makkink en Penman-Monteith. Deze verdamping staat aan de fysische basis en randvoorwaarde voor de werkelijke verdamping, want Ep wordt berekend op basis van Eref en is de maximale verdampingsvraag van de atmosfeer op basis van beschikbare energie voor het verdampingsproces, en begrenst daarmee de werkelijke verdamping. Om van Eref naar Ep te komen zijn bij de onderhavige methoden gewasfactoren nodig (Kc), afhankelijk van de formule die gebruikt is voor Eref.

Een ander onderdeel van het project betreft de schatting van Eact op bewolkte en onbewolkte dagen. We hebben gekeken naar een tweetal stations, te weten De Bilt (centraal) en Hoek van Holland (kust). We hebben daarnaast voor een verspreid gelegen negental stations gekeken naar effecten van neerslag, door drie stations te kiezen met weinig neerslag in de onderzoeksperiode (neerslagsom ±20 mm), met een neerslagsom ongeveer gelijk aan Eref MAK  (neerslagsom ±80 mm) en met een neerslagsom daar tussenin (neerslagsom ±50 mm).