Plausibiliteit SAT-Data werkelijke verdamping (II)

Cliënt: Het Waterschapshuis (HWH), SAT-Waterschappen
Partners: KWR Watercycle Research Institute, Universiteit Utrecht – dept. Fysische Geografie, Geospace
Periode: November 2014 – Januari 2015
Doel: Opstellen van een beoordeling van de gegevens over de werkelijke verdamping, gebaseerd op remote sensing informatie (SAT-Data)

Samenvatting

Beoordeling van de SAT-Data is nodig en gewenst om te weten in welke mate de data de werkelijkheid benaderen, en dan met name in welke mate de berekende verdamping de werkelijke verdamping Ea benaderen. Bepaling van de werkelijke verdamping (NHV, 2002) is één van de opgaves van de hydroloog.

We hebben een analyse gemaakt van de fysische consistentie van de SAT-Data en hierbij 250m resolutie SAT-Data op dagbasis van april t/m september 2014 gebruikt. Hierbij gaan we onder andere in op:

  • Vergelijking van Er voor de KNMI stations en Er SAT-Data (punt-grid-data);
  • Vergelijking van Ep met Ea;
  • Hiaten en sprongen in de tijd, o.a. bij overgang van bewolkt naar onbewolkt;
  • Hiaten en sprongen in de ruimte;
  • Ea via EC-masten te Cabauw en Loobos vergelijken met gemiddelde Ea van grids voor grids waarin de locatie van de EC-mast zich bevindt;
  • Vergelijking van neerslag minus Ep met Ep minus Ea (verdampingsreductie).

Daarnaast hebben we een analyse gedaan op de gehanteerde neerschalingsmethodiek om van 250m naar een 8m resolutie te komen.

Vrijwel alle GIS-bewerkingen zijn gedaan met het programma R (3.1.1), gebruikmakend van de modules RASTER (2.3-12), RGDAL (0.9-1) en NCDF4 (1.12). Alle kaarten zijn opgemaakt met ArcGIS (10.2.1).

_periode_neerslag_KNMI

 

 

 

_periode_Er_KNMI