TKI KLIMAP deelproject – Berekening transpiratie van diep-wortelende gewassen

Opdrachtgevers: Louis Bolk Instituut en TKI KLIMAP project
Partners: Moisture Matters en Louis Bolk Instituut
Periode: 2021-2022
Doel: berekenen van transpiratie van diep-wortelende gewassen aan de hand van veldmetingen en een dynamisch bodem-waterbalans model

Zie:

www.klimap.nl

Samenvatting

Het Louis Bolk Instituut heeft meerdere proeven lopen met diep-wortelende gewassen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar voederwaarde en droge-stof opbrengsten. Om meer inzicht te krijgen in het watergebruik van deze gewassen meet KnowH2O en samenwerking met Moisture Matters aan waterbalans-componenten in een aantal proefvakken. Met deze metingen wordt vervolgens de verdamping i.c. de werkelijke transpiratie berekend met een dynamisch bodem-waterbalans model (Hydrus 1D). De gewassen waar metingen aan worden gedaan zijn Rode Klaver, Smalle Weegbree, Engels raaigras, Cichorei, Mais en Sorghum.