Wateraanvoer en waterkwaliteit Aa en Maas

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
Partners: RHDHV (uitvoering project)
Periode: 2020
Doel: inzicht geven in de effecten van inlaatwater op waterkwaliteit in het beheergebied van waterschap Aa en Maas. “Wat is de invloed van de huidige waterinlaat op de waterkwaliteit in de zomer?”

Samenvatting

De studie heeft aangetoond dat er weinig negatieve effecten zijn op de waterkwaliteit door het inlaten van water. Sterker nog, de voordelen van water inlaten zijn groter, dan de negatieve effecten. Er zijn geen dwingende redenen gevonden in deze studie om de inlaat te stoppen of de inlaat te verminderen. De studie geeft vooral inzicht, wat heel waardevol is, omdat het de hoofdvraag van het onderzoek “wat is de invloed is van inlaatwater op de waterkwaliteit?” heeft beantwoord. Tot slot zijn er een aantal aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de optimalisatie van de waterinlaat en voor de monitoring van droogval, de waterkwaliteit van het inlaatwater en blauwalgen.